QH thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương

Sự kiện
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM