Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Quan điểm của liên minh Châu Âu về tình hình Biển Đông

Quan điểm của liên minh Châu Âu về tình hình Biển Đông phát sóng ngày 13/05/2014 trên kênh VTV1.

Đã có 0 bình luận