Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Quốc hội nghe báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015 - Phần 2 - 16/11/2015

Quốc hội nghe báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015 - Phần 2 - 16/11/2015

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM