Robocon 2014: Vòng loại khu vực phía Bắc - Phần 2

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM