Robocon 2015: Vòng loại khu vực phía Bắc - Số 1

Robocon
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM