Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Sáng Phương Nam - 04/4/2016

Sáng Phương Nam ngày 04/4/2016 với những nội dung chính: Bộ trưởng Cao Đức Phát xin lỗi nhân dân; Phát hiện hàng loạt chi sai tại bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Quán cơm ddawcjj biệt dành cho người nghèo;...

Đã có 0 bình luận