Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Sáng Phương Nam - 04/8/2016

Sáng Phương Nam ngày 04/8/2016 với những nội dung chính: Trên trạm đo chất thải tại Fomosa Hà Tĩnh; Cảnh báo sốt xuất huyết còn gia tăng ở Tây Nguyên;...

Đã có 0 bình luận