Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Sáng Phương Nam - 05/5/2016

Sáng Phương Nam ngày 05/5/2016 với những nội dung chính sau: Lập ban chỉ đạo liên ngành kiểm soát thực phẩm bẩn tại Đà Nẵng; Quảng Bình xuất hiện dòng nước có màu lạ tại bờ biển...

Đã có 0 bình luận