Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Sáng Phương Nam - 09/7/2016

Chương trình Sáng Phương Nam ngày 09/7/2016 với những nội dung chính sau: Hủy 23 chuyến bay đi và đến Đà Lạt do thời tiết xấu; Tìm nguyên nhân nghêu chết hàng loạt tại TP.HCM; Vụ cá bè trên sông Chà Và chết, một doanh nghiệp đã bồi thường 20 triệu đồng...

Đã có 0 bình luận