Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Sáng Phương Nam - 14/7/2016

Sáng Phương Nam ngày 14/7/2016 với những nội dung chính sau: Tăng cường phòng chống dịch bệnh Bạch hầu tại Bình Phước; Nhức nhối tình trạng vận chuyển thuốc lá lậu; Nha Trang trục xuất 64 người Trung Quốc về nước...

Đã có 0 bình luận