Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Sáng Phương Nam - 22/4/2016

Sáng Phương Nam ngày 22/4/2016 với những nội dung chính sau: TP.HCM: Toàn bộ mẫu măng xét nghiệm đều nhiễm chất vàng ô; 182 công nhân Bình Phước bị ngộ độc...

Đã có 0 bình luận