Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Sáng Phương Nam - 22/7/2016

Sáng Phương Nam ngày 22/7 với những nội dung đáng chú ý: Thực trạng lưới điện tự phát vùng nông thôn; Xung quanh vụ hơn 800 loại thức ăn và thuốc thủy sản mua giấy phép lưu hành; Trèo dừa nghề chính của những lao động nghèo ở Bến Tre.

Đã có 0 bình luận