Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Sáng Phương Nam - 27/4/2016

Sáng Phương Nam ngày 27/4 với những nội dung đáng chú ý: Xuất hiện tình trạng mua bán các chết tại biển Kỳ Anh; Quảng Bình giảm thiểu tác hại của hiện tượng cá chết hàng loạt; Biểu tình lớn đòi cải tổ nội các tại Iraq; Nhìn lại thảm họa tồi tệ nhất lịch sử bóng đá hiện tại...

Đã có 0 bình luận