Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Sáng Phương Nam - 27/6/2016

Sáng Phương Nam ngày 27/6/2016 với những nội dung chính sau: Bắt đầu di dời hơn 5.000 hộ dân ven kênh đôi tại TP.HCM; Thanh kiểm tra nhà máy giấy Lee&Man...

Đã có 0 bình luận