Sẽ tạm dừng việc lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp Quốc hội tới

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM