Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Sống đẹp: Cảm thông và chia sẻ là phẩm chất cao quý

Sống đẹp: Cảm thông và chia sẻ là phẩm chất cao quý. Khi gặp khó khăn thì bất cứ ai cũng mong muốn gặp được sự cảm thông và chia sẻ.

Đã có 0 bình luận