Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Sự kiện và bình luận - 07/3/2015

Sự kiện và bình luận ngày 07/3/2015: Cướp chiếu cầu quý tử tại lễ hội Đúc But, vĩnh Phúc. Lộn xộn tại lễ khai ấn đền Trần, Nam Định. Vấn nạn đặt, rải tiền lẻ tại các điểm tâm linh.

Đã có 0 bình luận