Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh sáng - 01/6/2016

Tài chính kinh doanh sáng ngày 01/6/2016 với nội dung đáng chú ý: Nhà ở xã hội ế khách do thiếu gói vay hỗ trợ; Doanh nghiệp nội gặp khó khi cung ứng hàng cho siêu thị có ông chủ ngoại; Pháp: Công nhân đường sắt bắt đầu chiến dịch đình công.

Đã có 0 bình luận