Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh sáng - 02/4/2015

Tài chính kinh doanh sáng ngày 02/4/2015: Hoạt động cung ứng lao động của công ty Nibelc. Ngôi trường 25 tỷ sau 3 năm vẫn bỏ hoang. Hoạt động sản xuất tháng 3 của khu vực Eurozone khởi sắc.

Đã có 0 bình luận