Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh sáng - 05/8/2016

Tài chính kinh doanh sáng ngày 05/8 với nội dung đáng chú ý: Gói chính sách ổn định đời sống người dân 4 tỉnh miền Trung; Rủ ro giá đối với doanh nghiệp khi NDT sắp vào giỏ tiền tệ quốc tế; Mỹ gia tăng lợi nhuận từ cuộc đua giữa Hillary Clinton và Donald Trump.

Đã có 0 bình luận