Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh sáng - 07/6/2016

Tài chính kinh doanh sáng ngày 07/6/2016 với những nội dung chính sau: Dự kiến tăng viện phí theo 5 đợt; Khó khăn trong việc xử lý 76 nghìn tỷ đồng nợ thuế...

Đã có 0 bình luận