Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh sáng - 18/12/2014

Tài chính kinh doanh sáng ngày 18/12/2014: Ngân hàng đẩy mạnh thu hút kiều hối. Dừng nhập khẩu hoa quả Úc vào Việt Nam không phải vì vấn đề an toàn thực phẩm. Từ 01/01/2015, Trả vé tàu chỉ mất phí 5%.

Đã có 0 bình luận