Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh sáng - 18/3/2015

Tài chính kinh doanh sáng ngày 18/3/2015: Thông tin trước cuộc họp FED. USD mạnh, EURO yếu doanh nghiệp xuất khẩu lo lắng. Mới chớm hạn, đã mất hơn 127 tỷ đồng.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM