Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh sáng - 25/4/2016

Tài chính kinh doanh sáng ngày 25/4/2016 với nội dung đáng chú ý: Nút thắt về chính sách gây khó khăn cho công nghệ phụ trợ; FED vẫn sẽ ngỏ khả năng tăng lãi suất trong phiên họp tới; Tình trạng thanh niên không muốn làm việc tại Pháp.

Đã có 0 bình luận