Tài chính kinh doanh sáng: Người dân khu tập thể B5 Giảng Võ, Ba Đình phải sống chung với nước thải

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM