Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh tối - 17/6/2016

Tài chính kinh doanh tối ngày 17/6/2016 có một số nội dung chính: Kiến nghị tiếp tục xây kho dự trữ muối quốc gia để ổn định đời sống diêm dân; Ngân hàng ADB không có ý định thay đổi gói vay với Việt Nam trước năm 2019; Các ngân hàng lớn chuẩn bị cho 24 giờ bất ổn nhất nếu Brexit xảy ra...

Đã có 0 bình luận