Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh tối - 23/6/2016

Tài chính kinh doanh tối ngày 23/6/2016 có một số nội dung chính: Những diễn biến mới nhất về cuộc trưng cầu dân ý tại Anh; Chính phủ thông qua dự thảo các nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh; Lo ngại về tính hợp lý của các nghị định mới...

Đã có 0 bình luận