Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh tối - 24/5/2016

Tài chính kinh doanh tối ngày 24/5/2016 với những nội dung chính sau: Sở Công thương TP.HCM trả lời về việc di dời khu vực bán hóa chất xung quanh chợ Kim Biên; Trụ sở Google tại Paris, Pháp bị sở thuế lục soát; Sự thành công của thương hiệu bán lẻ Lazada tại Đông Nam Á...

Đã có 0 bình luận