Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh tối - 30/6/2016

Tài chính kinh doanh tối ngày 30/6/2016 có một số nội dung chính: Công ty Formosa Hà Tĩnh bồi thường 11.500 tỷ đồng sau sự cố môi trường; Phản hồi của công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinacert; 7 thành phố có thể sẽ thay thế trung tâm tài chính London sau Brexit...

Đã có 0 bình luận