Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh trưa - 04/12/2014

Tài chính kinh doanh trưa ngày 04/12/2014: 75% dân số chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng. Cháy chợ Cầu Diễn. Hơn 70% số chuyến bay bị chậm là do máy bay về muộn.

Đã có 0 bình luận