Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh trưa - 07/5/2015

Tài chính kinh doanh trưa ngày 07/5/2015: Ngân hàng nhà nước điều chỉnh tăng 1% tỷ giá USD. Tín hiệu lạc quan cổ tức của các doanh nghiệp. Cúm gia cầm gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi Mỹ.

Đã có 0 bình luận