Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh trưa - 08/6/2016

Tài chính kinh doanh trưa ngày 08/6 với các nội dung đáng chú ý: Bộ Tài chính quyết thu cổ tức tiền mặt tại BIDV, VietinBank; Cần có cơ chế mới cho quỹ bảo lãnh tín dụng; Mỹ - Trung bỏ qua bất đồng về chính sách tiền tệ.

Đã có 0 bình luận