Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh trưa - 6/10/2014

Nguyên nhân biến động tỷ giá USD VND. Thị trường bất động sản Đông Anh tăng giá. Kiểm tra tuyển dụng, tiền lương doanh nghiệp Nhà nước.

Đã có 0 bình luận