Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính tiêu dùng - 01/7/2016

Tài chính tiêu dùng ngày 01/7/2016 với nội dung đáng chú ý: Những bữa cơm sạch, miễn phí sẵn sàng đến với thí sinh; Gia hạn thị thực đối với công dân 5 nước Tây Âu; Người dân Yemen mua thực phẩm sắp hết hạn để tiết kiệm tiền.

Đã có 0 bình luận