Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính tiêu dùng - 04/5/2015

Bản tin Tài chính tiêu dùng ngày 04/5 có những nội dung chính sau: Sinh viên giúp tiêu thụ hành tây cho nông dân Lâm Đồng. Ứng dụng đoán tuổi qua ảnh của Microsoft. Xu hướng ăn chay trên toàn thế giới.

Đã có 0 bình luận