Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính tiêu dùng - 06/7/2016

Tài chính tiêu dùng ngày 06/7 với những nội dung đáng chú ý: Dịch vụ cung cấp bữa ăn dinh dưỡng giúp giảm cân; Phản hồi của các đơn vị liên quan về mua bán chứng nhận Vietgap; Sử dụng kháng sinh trong nuôi cá hồi có thể làm tăng siêu vi khuẩn.

Đã có 0 bình luận