Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính tiêu dùng - 15/4/2016

Tài chính tiêu dùng ngày 15/4/2016 với những nội dung chính: TPHCM mở rộng đường dây nóng nhận đăng ký mua 100 đồng; Người sử dụng đồ ăn nhanh có nhiều chất hóa học công nghiệp trong cơ thể; TT Huế sử phạt hành chính 2 cơ sở bán măng có chất ô vàng;...

Đã có 0 bình luận