Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính tiêu dùng - 16/5/2016

Tài chính tiêu dùng ngày 16/5/2016 với những nội dung chính sau: Phổ biến thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi; Thu giữ 6 tấn nội tạng động vật sử dụng hóa chất để tẩy trắng ở Đà Nẵng...

Đã có 0 bình luận