Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính tiêu dùng - 19/7/2016

Tài chính tiêu dùng ngày 19/7/2016 với những nội dung chính: Lỏng lẻo kiểm dịch, kiểm soát giết mổ tại chợ đầu mối gia cầm Hà Nội; Lỗ hổng trong quản lý chất lượng sản phẩm nhìn từ vụ Việt Sin;...

Đã có 0 bình luận