Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính tiêu dùng - 25/4/2016

Tài chính tiêu dùng ngày 25/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Bắt 3 tấn mỡ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở Hải Dương; Người dân thích thú với phiên chợ "xanh tử tế" tại TP.HCM; Thiết bị phá sóng, kích sóng được buôn bán công khai tại Hà Nội...

Đã có 0 bình luận