Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính tiêu dùng - 27/4/2016

Tài chính tiêu dùng ngày 27/4 với những nội dung đáng chú ý: Phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ bằng thạch cao và hóa chất tại Bình Thuận; Nhựa tái chế được sản xuất từ khí CO2; Nhập nhèm nhãn sữa làm khó người tiêu dùng...

Đã có 0 bình luận