Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính tiêu dùng - 30/3/2016

Tài chính tiêu dùng ngày 30/3/2016 với những nội dung chính sau: bắt giữ nhiều vụ thực phẩm bẩn số lượng lớn; Kiểm soát chất lượng hải sản qua truy xuất nguồn gốc; xác minh thông tin thảm Yoga có chứa chất độc hại...

Đã có 0 bình luận