Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính tiêu dùng - 30/6/2016

Tài chính tiêu dùng ngày 30/6 với những nội dung đáng chú ý: Khó khăn trong quản lý hoạt động sản xuất tại làng nghề miến; Quá tải người dân đăng ký xe máy điện trước thời hạn; Hệ thống rửa xe thân thiện với môi trường tại Li Băng.

Đã có 0 bình luận