Thăm nhà người nổi tiếng: La Thăng

  • Thăm nhà ca sĩ/diễn viên La Thăng.
Giao diện thử nghiệm VTVLive