Thăm nhà người nổi tiếng: Nghệ sỹ Hồng Phượng

Giao diện thử nghiệm VTVLive