Thăm nhà người nổi tiếng: Quyền Linh

  • Thăm nhà nghệ sĩ Quyền Linh.
Giao diện thử nghiệm VTVLive