Thăm nhà người nổi tiếng: Thanh Thảo

  • Thăm nhà người nổi tiếng với nội dung: Thanh Thảo.
Giao diện thử nghiệm VTVLive