Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thế giới 24h chuyển động - 21/6/2016

Thế giới 24h chuyển động ngày 21/6/2016 với những nội dung chính sau: Hình phạt cho nhân viên vì làm việc không hiệu quả ở Trung Quốc; Hàn Quốc cải tiến bốt điện thoại cũ...

Đã có 0 bình luận