Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thế giới 24h chuyển động - 25/4/2016

Thế giới 24h chuyển động ngày 25/4/2016 với những nội dung chính sau: Cuộc sống người dân 30 năm sau thảm họa Chernobyl; Những người phụ nữ Nigeria bị lừa bán làm nô lệ tình dục...

Đã có 0 bình luận