Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thế giới kết nối - 03/8/2016

Thế giới kết nối ngày 03/8/2016 với những nội dung chính sau: Nhật Bản - nội các mới với trọng tâm phát triển kinh tế; FDI vào Thái Lan thấp nhất trong 10 năm...

Đã có 0 bình luận